FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निस्दी गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्च मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 15:19 PDF icon prasashanik kharcha.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 10/03/2023 - 10:48 PDF icon vo upayog.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:40 PDF icon biniyojan yen.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:38 PDF icon arthik yen.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 07/16/2023 - 14:11 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको उत्पादनमा आधारित कृषक सहयोग अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 04/13/2023 - 16:34 PDF icon उत्पादनमा आधारित कृषक सहयोग अनुदान वितरण कार्यविधि.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको होम स्टे संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/10/2023 - 17:22 PDF icon hom stay.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/05/2023 - 12:33 PDF icon niyamawali.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७९ ७९-८० 01/24/2023 - 17:01 PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७९.pdf
निस्दी गाउँपालिका, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/24/2023 - 12:31 PDF icon karmachari kalyan kos.pdf

Pages