FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दारसिङवास सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

८०/८१ 12/07/2023 - 18:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 12/05/2023 - 12:56 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/07/2023 - 17:28 PDF icon CamScanner 11-07-2023 16.09.pdf

नदीजन्य पदार्थको बिकीका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी चौंथो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 11/03/2023 - 10:55 PDF icon दर भाउ १७_20231103_0001.pdf

खरिद सम्झौता सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 10/29/2023 - 13:10 PDF icon CamScanner 10-29-2023 12.42.pdf

पाइप खरिद सम्बन्धी टेण्डर आह्वान सूचना ।

८०/८१ 10/20/2023 - 20:31 PDF icon Bid_Document_Goods_NCB_NRM_GOODS_03_2080-081 (1).pdf

नदीजन्य पदार्थको बिकीका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 10/13/2023 - 13:30 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिकीका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी _20231013_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 10/08/2023 - 11:44 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।_20231008_0001.pdf

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/17/2023 - 14:49 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्ध_20230917_0001.pdf

झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

८०/८१ 09/12/2023 - 14:36

Pages