FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Bid Addendum NRM/NCB/1S2E/WORKS/079-080-11

७९-८० 04/25/2023 - 12:45 PDF icon bid.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/12/2023 - 14:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/12/2023 - 13:12

Invitation for Electronic Bids

७९-८० 03/26/2023 - 15:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 03/21/2023 - 14:34

ग्याविन कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 03/09/2023 - 16:44

एम्बुलेन्स र गाडि खरिद गर्ने सम्बन्धी बोल्पत्र आहान गर्ने सुचना !

७९-८० 03/03/2023 - 14:51

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।(चौथो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/१७)

७९-८० 01/01/2023 - 18:32

विभिन्न सडकहरुको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 09:26

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/०५)

७९-८० 12/20/2022 - 16:16

Pages