FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।०५।०५ गते बसेको निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको ३९ औँ बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/23/2023 - 16:59

मिति २०८०।०४।२२ गते बसेको निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको ३८ औँ बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/13/2023 - 17:01 PDF icon मिति २०८०।०४।२२ गते बसेको निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको ३८ औँ बैठकका_20230813_0001.pdf

मिति:२०८०/०२/३२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ३१ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/18/2023 - 12:10 PDF icon 222.pdf

मिति:२०८०/०२/०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको ३० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/28/2023 - 11:37

मिति:२०८०/०१/२६ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको २९ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/18/2023 - 10:58 PDF icon 1.26.pdf

मिति:२०८०/०१/१२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको २८ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 04/25/2023 - 16:51 PDF icon कार्यपालिका सूचना _20230425_0001.pdf

मिति:२०७९/१२/०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको २६ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९-८० 04/10/2023 - 15:57 PDF icon २६ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf

मिति:२०७९/११/२१ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 03/09/2023 - 11:53 PDF icon ११२१निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 1121_20230315_0001.pdf

मिति:२०७९/११/१० गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/26/2023 - 11:51 PDF icon १११०निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 1110_20230315_0001.pdf

मिति:२०७९/१०/२७ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/12/2023 - 11:49 PDF icon १०२७निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 1027_20230315_0001.pdf

Pages