FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति:२०७९/०९/२४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 01/26/2023 - 10:38 PDF icon CamScanner 01-26-2023 10.37.pdf

मिति:२०७९/०९/१५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 01/01/2023 - 11:23 PDF icon मिति२०७९९१५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका_20230101_0001.pdf

मिति:२०७९/०८/२३ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 12/19/2022 - 13:21

मिति:२०७९/०८/११ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 12/04/2022 - 10:16 PDF icon कार्यपालिका सूचना _20221204_0001.pdf

मिति:२०७९/०७/२२ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 11/09/2022 - 10:27

मिति:२०७९/०६/२६ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 10/13/2022 - 18:11

मिति:२०७९/०६/४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७९-८० 09/22/2022 - 15:53 PDF icon मिति गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका _20220922_0001.pdf

मिति २०७९/०५/२६ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 09/12/2022 - 11:47 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20220912_0001.pdf

मिति २०७९/०२/२५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 06/09/2022 - 11:36 PDF icon karya22079_20220609_0001.pdf

मिति २०७९/०२/१३ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 05/31/2022 - 11:34 PDF icon karya12079_20220609_0001.pdf

Pages