FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मुक्त बहादुर सारू अध्यक्ष muktabdsaru@gmail.com ९८५७०४८०१२
रिता कुमारी अर्याल उपाध्यक्ष ritaaryal93@gmail.com ९८४७५६९४९७, ९६१६३३९४६५
पूर्ण बहादुर खाण वडा अध्यक्ष ९८६७१८५८४७
पूर्ण बहादुर थापा बाकाबल वडा अध्यक्ष ९८४७३३६७७०
लक्ष्मी प्रसाद पाटा वडा अध्यक्ष ९६१७५७३४१५
न्यो बहादुर सुनारी वडा अध्यक्ष ९८४७३०८८६७
मन प्रसाद साेती का.बा. वडा अध्यक्ष ९६१७५७४०५४
भिम बहादुर बयम्बु वडा अध्यक्ष ९८४४७१९९३१
मेख बहादुर सुनारी वडा अध्यक्ष ९८५७०६८१२८
गगंन सिं सोती वडा अध्यक्ष ९६१७८३६८१४
देवी सरा सोमै कार्यपालिका सदस्य ९८६२७२८४६५
हेम कुमारी सुनारी वडा अध्यक्ष ९८६४४७३९४१
मिम्श्री बयम्बु कार्यपालिका सदस्य ९८४४७९२४२८
लाेकनाथ कामी कार्यपालिका सदस्य ९६१७९२४५२५
गन बहादुर कामी कार्यपालिका सदस्य ९८१७७४१००४