FAQs Complain Problems

दरखास्त फारम (अन्य पदहरु)

दरखास्तको लागि दरखास्त शुल्क यस गाउँपालिकाको खाता "निस्दी गाउँपालिका ग १.१ आन्तरिकराजश्व खाता ०८७०५६०८१८७०३००६, सनराइज बैंक लि. निस्दी शाखा (Nisdi gaupalika ga1.1 antarikrajashwo Khata 870560818703006 Sunrise Bank Limited Nisdi Branch) मा जम्मा गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि