FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुलुकी देवानी संहिताको विवाह र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:34 PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको आमाबाबु र छोराछोरी सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:33 PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको संरक्षक र माथवर सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:32 PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:29 PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था १ ८०/८१ 09/22/2023 - 11:28 PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था २ ८०/८१ 09/22/2023 - 11:27 PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:27 PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको विवाह, आमाबाबु र छोराछोरी, संरक्षक र माथवर, अंशवण्डा, घर बहाल र दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:25 PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
विवाद समाधानमा न्यायिक समिति, स्रोत सामाग्री तथा प्रशिक्षण पुस्तिका ८०/८१ 09/22/2023 - 11:21 PDF icon विवाद-समाधानमा-न्यायिक-समिति-स्रोत-सामाग्री-तथा-प्रशिक्षण-पुस्तिका.pdf
मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रमुख विशेषताहरु ८०/८१ 09/22/2023 - 11:18 PDF icon मुलुकी-देवानी-तथा-फौजदारी-संहिताका-प्रमुख-विशेषताहरु.pdf

Pages