FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण तथा योजना प्रतिवेदन । ८०/८१ 07/15/2024 - 17:22 PDF icon Nisdi Report.pdf
सरकारी सार्वजनिक जग्गाको विवरण प्रतिवेदन । ८०/८१ 02/28/2024 - 14:52 PDF icon सरकारी सार्वजनिक जग्गाको विवरण....pdf
निस्दी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन । ८०/८१ 10/08/2023 - 16:56 PDF icon lai sa.sa_.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको विवाह र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:34 PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको आमाबाबु र छोराछोरी सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:33 PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको संरक्षक र माथवर सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:32 PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:29 PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था १ ८०/८१ 09/22/2023 - 11:28 PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था २ ८०/८१ 09/22/2023 - 11:27 PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/22/2023 - 11:27 PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf

Pages