FAQs Complain Problems

निस्दी गाउँपालिका अन्तरगतको सम्पूर्ण स्वास्थय कर्मचारीहरुलाई HPV DNA जाँच मार्फत पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्कृिनिङ्ग कार्यक्रम सम्बन्धी १ दिने अभिमूखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो, केही झलकहरु

वडा जनप्रतिनिधि