FAQs Complain Problems

निस्दी गाउँपालिकाको वडा नं.-३ झिरुबास क्याङ्गरुङ्गमा मिति २०८०/०९/०७ गते श्याम बहादुर पल्लीको घर जली नष्ट भएकोले उक्त घटना स्थलमा तत्काल राहत सामाग्री गा.पा.अध्यक्ष मुक्त बहादुर सारु ज्यूको टोलीले वितरण गर्नु भएको केही झलकहरु

वडा जनप्रतिनिधि