FAQs Complain Problems

आज मिति २०८०/१०/०९ गते यस निस्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द काफ्ले ज्यूसँगको अन्तरक्रिया तथा स्वागत कार्यक्रम यसै गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री मुक्त बहादुर सारु ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ, केही झलकहर

वडा जनप्रतिनिधि