FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

रोजगार सहायकको लागि दरखास्त फारम

दरखास्तको लागि दरखास्त शुल्क यस गाउँपालिकाको खाता "निस्दी गाउँपालिका ग १.१ आन्तरिकराजश्व खाता ०८७०५६०८१८७०३००६, सनराइज बैंक लि. निस्दी शाखा (Nisdi gaupalika ga1.1 antarikrajashwo Khata 870560818703006 Sunrise Bank Limited Nisdi Branch) मा जम्मा गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

Pages