FAQs Complain Problems

निस्दी गाउँपालिका रुक्सेभन्ज्यङ स्थित रहेकाे वायू उर्जाकाे झलक

Read More

निस्दी गाउँपालिका झिरुबास स्थित कबुलयति बनमा रहेकाे अम्लिसाेकाे झलक

Read More

निस्दी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय भवन

Read More

निस्दी गाउँपालिका कार्यालय, प्रहरी चौकी कार्यालय र पृष्ठभूमि मा मित्याल रुक्सेभञ्ज्याङ्ग बजार

Read More

निस्दी गाउँपालिका

पाल्पा जिल्ला को पूर्वी भेगमा रहेको निस्दी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सम्पन्न, जलस्रोतको धनी, मगर संस्कृति र सभ्यताको केन्द्र सावीकका वाकामलाङ, सहलकोट, झिरुवास,मित्याल,गल्धा, अर्चले र ज्यामिरे  गा.वि.स.

Pages

पदाधिकारी

अध्यक्ष
Phone:
9857048012
उपाध्यक्ष
Phone:
9840193504
प्रवक्ता
Phone:
9847067128

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
Email:
aryalmadan1@gmail.com
Phone:
9857079210
सूचना अधिकारी
Email:
suchana.adhikari@nisdimun.gov.np
Phone:
9857079215

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- याेजना/कार्यक्रम संचालन
सेवा समयः- प्रकृया पुगेकाे १ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा ताेकिएकाे अधिकृत, प्रविधिक शाखा, याेजना शाखा, लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • वडा प्रतिनिधिकाे उपस्थितीमा उपभाेक्ता समिति गठन र खाता संचालन सम्बन्धि निर्णयकाे प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस, लागत इष्टिमेट, नक्शा र डिजाइन
 • सम्बन्धित उपभाेक्ता समितिकाे चेक बुकका फाेटाेकपी
 • उपभाेक्ताबाट सम्झौता र पेश्की मागपत्र
सेवा प्रकारः- घ बर्गकाे ठेक्का
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा ताेकिएकाे अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- नविकरणकाे लागि रु.१००००/- समय भित्र नविकरण नगरेमा थप दस्तुर रु.१५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

नविकरणकाे लागि निवेदन ।

सेवा प्रकारः- घ बर्गकाे ठेक्का
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा ताेकिएकाे अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- इजाजतकाे लागि आवश्यक दस्तुर रु.१५०००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • इजाजत पाउँ भन्ने बारे निवेदन, गाउँपालिकाबाट जारी भएकाे फाराम
 • फाराम साथ आवश्यक कागजात, आर्थिक क्षमता
 • मुख्य जनशक्ति विवरण, मेशीन र उपकरण
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा ताेकिएकाे अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर रु.२००/- लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 •   व्यक्तिगत निवेदन, सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस पत्र
 • आमा वा बाबु र निवेदककाे नेपाली नागरिकताकाे प्रमाण पत्रकाे फाेटाेकपी
सेवा प्रकारः- यन्त्र उपकरण
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- जिन्सी शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- हल भाडा प्रतिदिन रु.२००/-, प्राेजेक्टर भाडा रु.१०००/- र साउण्ड सिस्टम भाडा रु.५००/- दस्तुर लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा ताेकिएकाे अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- गाउँसभाले ताेके अनुसार रु.५००/- दस्तुर लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रित पूर्वक निवेदन
 • निवेदन विधानकाे फाेटाे कपि
सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा ताेकिएकाे अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- गाउँसभाले ताेके अनुसार रु.२००/- दस्तुर लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रित पूर्वक निवेदन
 • निवेदन विधानकाे फाेटाे कपि
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाकाे वडा अध्यक्षहरु तथा वडा कार्यालय
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँपालिकाकाे सबै वडाहरु
सेवा शुल्कः- गाउँसभाले ताेके अनुसार रु.२० देखी रु.१००० सम्म दस्तुर लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रित पूर्वक निवेदन,
 • सिफारिस गर्नुपर्ने कामकाे प्रकृती हेरी अन्य आवश्यक कागजातहरु
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिका अध्यक्ष, तथा प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- निस्दी गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय मित्याल
सेवा शुल्कः- गाउँसभाले ताेके अनुसार रु.२० देखी रु.१००० सम्म दस्तुर लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रित पूर्वक निवेदन, सम्बन्धित वडाकाे सिफारिस पत्र
 • सिफारिस गर्नुपर्ने कामकाे प्रकृती हेरी अन्य आवश्यक कागजातहरु

जानकारी